Thursday, 11 October 2012

Forum Perdana Hal Ehwal Islam

"Kasihkan Agama, Kasihkan Ummah, Kasihkan Negara adalah Tuntutan Fardhu Ain". Itulah tajuk forum perdana hal ehwal islam kita yang berpanelkan Dato' Hj Nooh bin Gadot, Datuk Kamarudin bin Zakaria, dan Sheikh Hj Ismail bin Hj Hashim. Forum ini berfokuskan pengukuhan jati diri mahasiswa dan remaja masa kini supaya boleh menjadi pelapis yang berkualiti untuk menjamin masa depan agama, ummah, dan negara.

No comments:

Post a Comment